Category Archives: Lenen Info

Persoonlijke Lening

voordelig-geld-lenen persoonlijkBij een persoonlijke lening wordt er een bedrag geleend voor het doen van een grote aankoop, bijvoorbeeld voor een boot of een auto. Aangezien een boot of auto doorgaans niet enorm lang meegaan, wordt de looptijd van de lening van tevoren beperkt.

De rente van de lening die je aangaat

De rente zal tussentijds niet worden gewijzigd waardoor deze op een van tevoren afgesproken hoogte blijft. Met een persoonlijke lening weet je dus precies waar je aan toe bent, wat een groot voordeel is. Op deze manier wordt namelijk gewaarborgd dat je voor iets, dat allang bij het grofvuil ligt, niet alsnog jarenlang betaald.

De beperkte looptijd

We nemen als voorbeeld een tien jaar oude auto die het aantal kilometers op de teller al rond is geweest. Aangezien deze auto ongeveer 25 jaar meegaat, is een lening met een beperkte looptijd het meest verantwoord. Het grote voordeel van een persoonlijke lening is dat je altijd weet wat je te wachten staat. Vooraf is er namelijk al de duidelijkheid wat de maandelijkse lasten zullen zijn over de gehele periode.

Persoonlijke lening volgens Wikipedia

“Persoonlijke lening is een bankterm voor een consumptieve kredietvorm waarbij de leensom in een keer wordt uitbetaald, en daarna met een vaststaande looptijd en rente wordt terugbetaald. De looptijd en rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd, en kunnen gedurende de looptijd niet worden gewijzigd. Het verloop van de lening staat dan ook geheel vast.

De rentevergoeding die voor een persoonlijke lening in rekening wordt gebracht is hoger dan die bij een hypotheek (wegens het ontbreken van zekerheid) en lager dan bij een doorlopend krediet (wegens het ontbreken van renterisico).” Bron – Wikipedia

Leningsoorten

Caspher-geldEr bestaan diverse uiteenlopende leningen die u kunt afsluiten om geld te lenen. Het gaat om het doorlopend krediet ofwel flexibel krediet, de persoonlijke lening, het rentekrediet, het spaarkrediet en het WOZ krediet. Het consumptief krediet is een verzamelnaam voor het doorlopend krediet en de persoonlijke lening.

Bij het doorlopend of flexibel krediet kunnen geldbedragen vrij worden opgenomen tot een van te voren afgesproken limietbedrag. De hoogte van dit bedrag wordt door verschillende factoren bepaald, waaronder leeftijd. Per maand wordt een vast bedrag betaald voor rente en aflossing. De rente van het doorlopend krediet is variabel en kan per maand verschillen. Wat er per maand aan aflossing wordt betaald, kan hierdoor per maand verschillen. De looptijd van het doorlopend krediet staat daarom niet vast. Eerder opgenomen bedragen kunnen na aflossing boetevrij opnieuw worden opgenomen.

Het rentekrediet en WOZ krediet lijken op het doorlopend krediet. Bij beide kredieten mag ook tot een afgesproken limiet onbeperkt geld worden opgenomen. De rente is variabel, waardoor de looptijd niet vast staat. Bij het rentekrediet is er echter voor een bepaalde periode geen verplichting tot aflossing. U betaalt slechts een maandelijks bedrag aan rente. Na de aflossingsvrije periode kunt u in aanmerking komen voor een nieuwe periode, het rentekrediet omzetten in doorlopend krediet met aflossing of het geleende bedrag in één keer aflossen. Het WOZ krediet is er voor huizenbezitters. De overwaarde van de woning (WOZ) geldt als onderpand.

Het spaarkrediet is een combinatie van lenen en sparen. Net als bij het doorlopend krediet en rentekrediet heeft u een afgesproken kredietlimiet. Tot dit bedrag kunt u onbeperkt geld opnemen. U bepaalt vervolgens slechts maandelijks een bedrag aan rente over het uitstaande saldo. Voor het aflossen van het krediet sluit u een spaarproduct af voor minimaal vijftien jaar. U betaalt een maandelijkse premie, dat in de meeste gevallen belegd wordt. Aan het einde van de periode heeft u een belastingvrij bedrag waarmee u (gedeeltelijk) het spaarkrediet kan aflossen. Tussendoor vroegtijdig aflossen is mogelijk, net als het opnieuw opnemen van afgelost geld.

Bij een persoonlijke lening staat alles vast: het leenbedrag, de rente, aflossing per maand en looptijd. Ook hier wordt een vast bedrag per maand betaalt. De persoonlijke lening stopt aan het einde van de looptijd, wanneer het gehele bedrag inclusief rente is terugbetaald. Heeft u meer geld nodig, dan zult u een nieuwe lening moeten afsluiten.