Leenrentes

voordelig-geld-lenen renteGeld lenen gaat altijd gepaard met rente betalen. Hoe hoog het percentage rente is dat over het geleende bedrag betaald moet worden, is verschillend per leningsoort en per leningaanbieder. De rentes kunnen uiteenlopen tussen de 7% en 18%.

Een rentepercentage is vast of variabel. Bij een vast rentepercentage ligt de rente gedurende de gehele looptijd vast. Het geboden percentage van de kredietverstrekkers verandert dus niet. Een variabele rente is wel onderhevig aan veranderingen en kan gedurende de looptijd per maand verschillen. In de meeste gevallen gaat de rente omhoog en minder vaak omlaag. Wanneer u een vast rentepercentage heeft, weet u precies wat u aan rente betaalt. U kunt dan het geleende bedrag met het rentepercentage vermenigvuldigen. Bij een variabele rente is dit uiteraard niet mogelijk; u weet immers nooit van te voren het rentepercentage per maand.

Bij het vermelden van de rente op hun website en in offertes gebruiken banken en kredietverstrekkers overigens de effectieve rente. De effectieve rente is de rente plus bijkomende kosten, zoals de afsluitprovisie. Particulieren kunnen de effectieve rente niet zelf uitrekenen. Een speciale rente is daarnaast de vertragingsrente. Wanneer afspraken over het aflossen van de lening door u niet worden nagekomen, rekent de leningaanbieder daar een vertragingsrente voor. Deze is gelijk aan het rentepercentage dat in de gesloten overeenkomst staat.

Een belangrijke factor bij het bepalen van de rente is de marktrente. Dit is de rente die de kredietverstrekker zelf betaalt voor het verkrijgen van geld. Banken lenen elkaar ook geld. Hiervoor bestaat in Europa de Euribor tarieven. Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate en beschrijft de rentepercentages van 57 vooraanstaande Europese banken die elkaar euro’s lenen. De Euribor tarieven worden als maatstaf gebruikt voor allerlei financiële renteproducten, zoals hypotheken en spaarrekeningen.

Daarnaast is de hoogte van het leenbedrag van invloed op het rentepercentage. Meestal geldt de simpele vuistregel: hoe hoger het leenbedrag, hoe lager de rente. Sluit u een lening af, dan wordt er regelmatig een risicoprofiel van degene die de lening wil aangaan gemaakt. Dit risicoprofiel wordt opgesteld om te bepalen hoe hoog het risico is dat u de lening niet kunt terugbetalen. Hoe lager het risico, hoe scherper het geboden rentepercentage. Mogelijke aanvullende verzekeringen, zoals een overlijdensrisicoverzekering, leveren juist een hoger rentepercentage op.

468x60